Atbalsta līgums ar LIAA

Mass Portal SIA 25. oktobrī ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2016/887 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.