Mass Portal at “OTWorld 2022”

From May 10th to May 13th Mass Portal were one of many exhibitors at OTWorld in Leipzig, Germany. OTWorld is the orthotic and prosthetic sector’s largest Trade Show. Firstly, it is the most important meeting place for all manufacturers, dealers and service providers in the field of modern medical aids and equipment. Mass Portal was represented by four people – CEO, Head of Research and Development, Head of Printing Service and Head of Sales. At the Trade Show we showed three of our printers: the insole printer, MP400 and MP1200. For instance, we demonstrated how to 3D print insoles, shoe lasts and corsets. By 3D printing these things, it is possible to save time, resources and receive more precise results which makes the user feel better.

Our team had the opportunity to have discussions with industry leaders and professionals. Mass Portal hopes you all had a great time and wishes best of luck in future exhibitions!

We, as a technology enthusiasts, are very satisfied with our experience at OTWorld. Mass Portal had the opportunity to take a look at how Orthopedic industry is evolving and how technologies are changing human lives for the better. We want to say thank you to everyone who came to visit our stand. Certainly, it was our pleasure to talk to every single one of you about our products and their capabilities. In conclusion, future for 3D printing looks very bright and Mass Portal promises to keep on bringing new innovations to the market.

For a better insight, take a look at the pictures below! Thanks again to everyone who came by, see you next time!

Mass Portal ar Norvēģijas grantu atbalstu uzsāk projekta realizāciju

norway

 

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

 • Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
 • Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
 • Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
 • Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
 • Tieslietas un iekšlietas

Projekta apraksts

Supported by a Grant from the people of Norway

Projektu atbalsta Norvēģijas granti

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

Projekta nosaukums: “Jauna produkta – 3D printera ar D2 žāvētājiem – izstrāde”

Projekta numurs: NAGS1-IES- 2021/2.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 185 700,00€

Grantu finansējums: 129 990,00 €

Projekta rezultāti: 

Jaunā produkta tehnoloģiskā izstrāde līdz Tehnoloģiskās gatavības līmenim (TRL8) – produkta prototips sasniegs TRL8 gatavības līmeni.

Apmācīt un darbā iesaistīt nelabvēlīgākā situācijā esošo 1(vienu) darba ņēmēju darbam Projektā  (saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 651/2014). Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 gadus pēc Projekta īstenošanas tiks saglabāta vismaz 15% prasība attiecībā uz nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju nodarbinātību;

Projekta rezultātā sasniegtais vides ietekmes samazinājums gadā: paredzams enerģijas patēriņa samazinājums 55,03 MWh/gadā;

Projekta rezultātā sasniegtais vides ietekmes samazinājums gadā: emisiju samazinājums 15364 tonnas CO2/ gadā.

Ieviešanas laiks:  01.03.2022. – 29.02.2024.

Projekta paveikto darbu apraksts no 2022. gada 1. marta līdz  31. maijam:

Pārskata periodā veikti šādi darbi:

 • 3D printera kopējās tehnoloģiskās koncepcijas izstrāde;
 • Printēšanas galdu padošanas sistēmas izstrāde nepārtrauktas darbības nodrošināšanai;
 • Iekārtas mehāniskas uzbūves un ražošanas tehnoloģiju izpēte un atbilstošākā risinājuma izvēle;
 • Iekārtas vispārīgā 3D modeļa izstrāde.

Projekta paveikto darbu apraksts no 2022. gada 1. jūnija līdz  31. augustam:

Pārskata periodā veikti šādi darbi:

 • Kinemātikas komponentu slodžu aprēķiniun specifikāciju definēšana;
 • Elektronikas komponentu specifikāciju izstrāde;
 • Detalizēta iekārtas 3D modeļa izstrāde atbilstoši ražošanas tehnoloģijai un izvēlētajiem komponentiem;
 • Ražošanas rasējumu izstrādāšana metāla detaļām;
 • Iepirkumu pieprasījumu sagatavošana elektronikas, kinemātikas un metāla detaļu pozīcijām.

Mass Portal expands its operations in the USA

Mass Portal expands its operations in the USA by partnering with The 3D Connectors, trusted additive manufacturing experts. The 3D Connectors, located in Florida, USA now offers Mass Portal printers and filament dryers and will serve as a support for local Mass Portal customers.

3D Printer Manufacturer Mass Portal Announces New Leadership and Reorganization of Software Business

Thermoplastic extrusion 3D printer manufacturer Mass Portal today announces new leadership and reorganization of the software team into an independent company FabControl.

Mass Portal receives National Design Award of Latvia

Mass Portal is truly honored and delighted to receive second place in Latvian Design Award 2018 with its Filament Dryer FD1 and Product Range 2018

At Formnext 2017 Mass Portal launches the first professional grade filament drying solution for open-materials 3D printers

This year at Formnext powered by TCT 2017 in Frankfurt am Main 3D printer manufacturer Mass Portal Ltd. launches its new product line: professional grade filament dryers for the open-materials 3D printing industry.

Mass Portal at Exhibition “Print Workshop” in National Library of Latvia

From 26 October, the “Print Workshop” (“Melnās mākslas darbnīca”), exhibiting a variety of printing techniques, will be held in exhibition hall of the National Library of Latvia (NLL). For the first time in Latvia it will be possible to see and try out different printing presses – starting from a 19th century 2D Boston printing press up until 3D printing of objects on Mass Portal Pharaoh printers.

The world’s first professional filament drying solution for open materials 3D printers

On the TCT show in Birmingham, 3D printer manufacturer Mass Portal will introduce an all new product line — professional-grade filament dryers for the open-materials 3D printing industry.

The premiere of the Dynasty system printing Covestro TPU at the most popular show in the U.S.

Seeing is believing. Additive manufacturing & 3D printing event – RAPID+TCT 2017 visitors were able to see the opening of low-volume 3D plastics parts production system that automates workflows for parallelized production of parts or semi-unattended printing of individualized products – Dynasty AMS printing with Covestro’s polycarbonates and thermoplastic polyurethanes.

Atbalsta līgums ar LIAA

Mass Portal SIA 25. oktobrī ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2016/887 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.